Душата ми, безлистна е... и сънища, престъпници рушат покоя.. безлистно е сърцето, само мислите покрити са със злато.. Той е в мен.. и аз съм в него.. Йерусалим, и без да те докосвам, протегнала душа.. невидим мост към теб чертая.. невидим полет.. невидима сълза се стича към…
2
1
https://balkansinsite.pollsandpolitics.gr/religiosity-among-albanians-paradox-conditionality-and-tolerance/ There are two proverbs that describe very…
БЪЛГАРИСТИКА BULGARICA Бр.44/2022
"Егото".. Звучи ми грандиозно. Като купчина стъкло.. Егото е тъй щастливо.. Стои си гордо и само. Подхвърлях му искрици, Даже мъничко...”любов”. Егото е…
Book Review, Colloquia Comparativa Litterarum, 2022
Как лесно спира сърцето. Туп-туп-туп И край. Тишина. Отказва се. Краят на сърцето е внезапен. Дори умът не успява да го настигне. Четох някъде, че умът…
“Бих рецитирал твои стихове”. Записвам си. “А аз пък бих те чела.” Красиво звучи.. Настръхват ми кориците. Завивам се с ума ти, Който не търпи… Не…
със затворени очи се взираш в безсмислието ми дали ще събера двадесет и няколко причини или ще се свия на кълбо като топка прежда или топка прах в ъгъла…
See all

Slaveya’s Newsletter